2000 – nyní lektorská činnost v oblasti psychologického poradenství, vzdělávání a seberozvoje (OSVČ)
(komunikace, asertivita, prezentační dovednosti, sebepoznání, vedení a motivace, hodnocení, týmová spolupráce…)
psychologická diagnostika (OSVČ)
(posouzení osobnosti a kompetencí klíčových pracovníků, výběrová řízení, příprava a realizace assessment a development center, bilanční diagnostika)

2005 – nyní Psychologický ústav FF MU, Arne Nováka 1, Brno
od 07/23 lektorka
hlavní oblasti pracovní náplně:
výuka (povinné předměty z oblasti psychologie práce, organizace a řízení, volitelné předměty zaměřené na seberozvoj a získávání profesních kompetencí – Trénink asertivního jednání, Development center a další)
konzultace a vedení diplomových prací a studentských projektů
organizačně-provozní činnosti (sestavování rozvrhu, komunikace s externími vyučujícími…)

2022 – nyní Poradenské a profesní centrum MENDELU
(psychologické a kariérové poradenství, koučink, rozvojové kurzy pro studenty i zaměstnance)


dříve…

2005 – 2009 Gymnázium Židlochovice – profesní poradenství pro studenty Gymnázia Židlochovice
2001 – 2002 VZŠ J. Podsedníka, Brno – externí výuka psychologie
2000 – 2013 Poradenská centra MU a VUT – profesní poradenství a rozvojové kurzy pro VŠ studenty
2000 – 2002 ESF MU – externí výuka – semináře k předmětu Psychologie pro ekonomy
2000 – 2001 VZŠ Merhautova, Brno – externí výuka psychologie