Koučink na zkoušku

PhDr. Lenka Šilerová, Ph.D.

Těší mne podporovat kohokoliv při růstu a rozvoji, osobním i profesním. Jako malá jsem dokonce chtěla být učitelka, což se nakonec v trochu jiné podobě stalo. V životě i v práci potřebuji pestrost, střídám různé aktivity a učím se nové věci, které propojuji. Mám ráda individuální práci s jednotlivci (koučování, terapie, supervize), zároveň ráda učím, stejně tak jako ráda o samotě píšu. Koučování vnímám jako dialog vedoucí k rozvoji jednotlivce a podporující naplňování jeho cílů.

Jako kouč usiluji o jednoduchost, snažím se maximálně přiblížit klientovi a hledat cestu k řešení společně s ním, s respektem k jeho individualitě a kontextu. Individualita člověka a jeho potřeb je pro mě víc než technika. Zastávám empatický a profesionální přístup, respekt a otevřenou komunikaci. Využívám také principů nenásilné komunikace (NVC) a všímavosti.

Kouče se ve výcviku i při supervizi snažím vést k tomu, aby reflektovali svou práci, aby si uvědomovali nejen, co dělají a proč, ale také, co se s nimi při tom děje a co se ze svých zkušeností učí. A to následně vede jak k vyšší kvalitě práce kouče, tak k jeho radosti z práce.

Vzdělání

Vystudovala jsem psychologii a následně jsem získala doktorát ze sociální psychologie na FF UK v Praze. Absolvovala jsem základní a pokračovací výcvik v koučování v ČNP Consulting (2013, 2014) a komplexní psychoterapeutický výcvik v PCA institutu (2020). Absolvovala jsem výcvik Diploma in Coaching Supervision v The International Centre for Business Coaching, nyní procházím výcvikem Supervize v pomáhajících profesích v Coachingplus. V roce 2020 jsem získala akreditaci na úrovni Senior Practicioner u EMCC. Pravidelně se vzdělávám, baví mne sledovat novinky a trendy zejména v koučování, ale přínosný pro mne byl i třeba osmitýdenní kurz všímavosti nebo kurzy pedagogických dovedností na VŠE.

Moje profesní zkušenost zahrnuje jak individuální práci s lidmi, tak mnohaleté managerské působení. Dlouhou dobu jsem se věnovala marketingovým výzkumům (Median, Eurotel). Posléze jsem se přesunula k výzkumům spokojenosti zákazníků a následně zaměstnanců (Ipsos). Získala jsem tím vhled do fungování různých typů organizací, managerských stylů i do pocitů zaměstnanců, zároveň mne to nasměrovalo k tématům motivace, spokojenosti a výkonnosti a podnítilo i zájem o koučování.

Vedla jsem řadu týmů a pomáhala v růstu mladým managerkám a managerům, zároveň jsem začala fungovat jako interní i externí kouč. I nadále jsem se věnovala zaměstnaneckým výzkumům a jejich implementaci v různých typech firem. Souběžně s tím jsem začala budovat oddělení HR v Ipsosu, což mi přineslo další rozvoj a zkušenosti v oblasti práce s lidmi, motivace, rozvoje, tréninku, interkulturního managementu, ale také individuálních příběhů jednotlivců. Postupně jsem si uvědomovala, že se chci více orientovat na individuální práci s lidmi a v roce 2019 jsem Ipsos opustila. Nyní se věnuji zejména koučování a jeho supervizi, mám malou psychoterapeutickou praxi a také učím na katedře managerské psychologie a sociologie na VŠE.  Usiluji o profesionalizaci koučování v České republice, jsem aktivní členkou EMCC, podporuji kouče při získávání akreditace u EMCC. To vše mi pomáhá a zúročuji to při koučovacích výcvicích a supervizi. 

Již od vysoké školy se dobrovolnicky věnuji oblasti sexuální výchovy a komunikace o sexualitě. Toto, stále poměrně tabuizované téma, výrazně přispělo k mé schopnosti komunikovat otevřeně a dotýkat se i citlivých témat. Jsem členem Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu a příležitostně vedu kurzy pro rodiče, pěstouny a učitele. Jsem autorkou knihy Sexuální výchova (Grada, 2013) a spoluautorkou knihy Ty jsi holka, ty jsi kluk (CPress, 2017).

Pracovní zkušenosti

Naučte se efektivně komunikovat
 s klienty i sebou samými

A podejte si přihlášku ještě dnes. Přihláška je nazávazná, po jejím vyplnění se s vámi spojíme, zodpovíme vaše dotazy a probereme podrobnosti.