Koučink na zkoušku

Mgr. Samuela Chloubová

Studium

MGR. – PSYCHOLOGIE, FF, MUNI – 9/2019–1/2022
Obdržela titul Mgr. v oboru Psychologie na Masarykově univerzitě. Moje diplomová práce se zabývá problematikou individuálního vzdělávání
v kontextu pandemie covid-19.

BC. – PSYCHOLOGIE, FF, MUNI – 9/2016-6/2021
V těchto letech jsem získala bakalářský titul z oboru Psychologie na filozofické fakultě MUNI. V mé bakalářské práci se zabývám charakteristikami rodičů vzdělávající své děti v individuálním vzdělávání a vlivem těchto charakteristik na výuku.
V rámci svého studia jsem absolvovala jeden semestr na Universidade do Porto v Portugalsku.

CZV – ZKUŠENOSTNĚ REFLEKTIVNÍ UČENÍ, FF, MUNI – 9/2013- 6/2014
Absolvovala jsem 1 rok vzdělávacího modulu v rámci celoživotního vzdělávání, a to ZRU pod Akademickým centrem osobnostního rozvoje na FF MUNI. Zde jsem se seznámila s principy učením pomocí reflektované zkušenosti, se zážitkovou pedagogikou a se základy práce se skupinou.

Kurzy

CERTIFIKOVANÝ KOUČ – PRAKTICKÁ PSYCHOLOGIE – 2/2021–5/2021
V roce 2021 jsem absolvovala rekvalifikační kurz v koučování v rozsahu 150 hodin. Získala jsem titul certifikovaného kouče v individuálním koučování. V rámci kurzu jsem získala i základní vědomosti o skupinovém koučování.

KREATIVNÍ KOUČOVÁNÍ DĚTÍ – CETERAS – 2021
Akreditovaný kurz v rozsahu 32 hodin zaměřený na využití koučovacích technik v práci s dětmi a na představení techniky Kids skills.

Vzdělání

ŠKOLNÍ PSYCHOLOŽKA  – GYMNÁZIUM BRNO, KŘENOVÁ

  • Individuální konzultace studentů, pedagogů i rodičů.
  • Práce s třídními kolektivy, podpora koheze tříd a péče o duševní zdraví studentů.
  • Spolupráce se ŠPP, spolupráce na kariérním poradenství pro studenty.

PSYCHOLOŽKA – PRAKTICKÁ PSYCHOLOGIE

  • Externí spolupráce se společností Praktická psychologie, v rámci které jsem se podílela na pozorování a vyhodnocování několika DC pro korporátního klienta.

Pracovní zkušenosti

Naučte se efektivně komunikovat
 s klienty i sebou samými

A podejte si přihlášku ještě dnes. Přihláška je nazávazná, po jejím vyplnění se s vámi spojíme, zodpovíme vaše dotazy a probereme podrobnosti.