Rekvalifikační koučovací výcvik

REKVALIFIKAČNÍ KOUČOVACÍ VÝCVIK OD PRAKTICKÉ PSYCHOLOGIE

Koučování je proces, při kterém kouč pomáhá klientovi dosáhnout jeho potenciálu a cílů tím, že mu poskytuje podporu, motivaci a nástroje k dosažení úspěchu. Koučování se zaměřuje na rozvoj osobnosti klienta, jeho schopností a návyků, a na pomoc při řešení konkrétních problémů. Kouč je partnerem klienta v procesu sebeobjevování, rozvoje a dosahování jeho cílů.
V rekvalifikačním koučovacím výcviku Praktické psychologie se naučíte vše potřebné pro to, abyste mohli koučovat své kolegy, zaměstnance, týmy, klienty nebo si otevřít svou vlastní koučovací praxi.
Koučovací výcvik od Praktické psychologie

Proč se přihlásit:

Co získáte:

Užitečnost a specializace

Každý výcvik se snažíme co nejvíce přiblížit Vaší praxi. Pevně danou, akreditovanou formu výcviku naplňujeme obsahem užitečným pro konkrétní výcvikovou skupinu. Lektoři pružně reagují na Vaše témata, kazuistiky, otázky a potřeby.

Akreditace

Koučovací výcvik je akreditován u MŠMT jako rekvalifikační kurz. Po jeho úspěšném absolvování obdržíte osvědčení o rekvalifikaci na profesi kouč a můžete si otevřít vlastní koučovací praxi. S námi se naučíte jak na to.

Nástroje

V průběhu celého výcviku pracujeme s praktickými metodami a technikami, které Vás naučíme adekvátně používat. Z výcviku si odnesete kromě zkušeností i mnoho užitečných pomůcek, které budete moci využívat v následujících letech.

Dva lektoři

Po celou dobu výcviku se Vám budou věnovat dva lektoři. Během teoretické výuky dostáváte různé pohledy na danou věc, během nácviku ve skupinkách více zpětné vazby. Lektoři jsou Vám k dispozici i pro individuální konzultace.

E-learning

Na začátku výcviku od nás dostanete skripta, která Vás provedou celým výcvikem. Postupně pro Vás chystáme i přehledný e-learning, doplněný o videoukázky technik a koučování. Důležité informace o koučování tak budete mít pořád na dosah ruky u sebe

45-ti minutové lekce

Abychom Vám pomohli udržet energii a pozornost, jednotlivé bloky jsou rozdělené do 45-ti minutových lekcí s navazující 10-ti minutovou přestávkou. Díky pravidelnému rytmu a hodinové pauze na oběd zvládne v pohodě celodenní výuku.

Psychologie

Všichni lektoři výcviku jsou koučové a psychologové s aktivní koučovací a psychologickou praxí. Chceme, abyste z koučování vytěžili maximum – koučovací dovednosti propojujeme s aktuálními poznatky, technikami a tipy z oblasti psychologie.

Koučovací práce s týmem

Ve výcviku se nezaměřujeme pouze na techniky individuálního koučování, ale velký důraz pokládáme i na práci s týmem. Koučování může být součástí efektivního a úspěšného vedení týmu – naučíte se vést lidi koučovacím přístupem.

EMCC členství

Po dobu jednoho roku od zahájení výcviku se stáváte mimořádnými členy Evropské rady pro mentoring a koučování. Můžete se účastnit workshopů a aktivit EMCC nebo se přihlásit do akreditační výzvy a získat individuální akreditaci.

Průběh výcviku

I.BLOK

ZÁKLADY KOUČOVÁNÍ

1. DEN VÝCVIKU – ÚVOD DO KOUČOVÁNÍ. Úvod do kurzu. – O koučinku. – Kdo je kouč? – Aktivní naslouchání a empatie v koučování. – Koučovací pozice. – Techniky GROW a SMART.
2. DEN VÝCVIKU – KOUČOVACÍ OTÁZKY. Koučovací otázky na cíl. – Práce s cílem v koučování.  – Koučovací otázky na realitu,  možnosti a vůli. – Koučovací proces.
SAMOSTANÁ PRÁCE PO PRVNÍM BLOKU VÝCVIKU: Individuální nácviky ve trojicích se spolužáky (8) – Prohlédnout video s GROW – Zpracování reflexe.

II.BLOK

KOUČOVACÍ TECHNIKY

3. DEN VÝCVIKU – KOUČOVACÍ TECHNIKY. Technika energetického kotle: teorie, ukázka a nácvik. – Etický kodex kouče. – Podnikání v koučování, jak se živit koučinkem. – Technika logických úrovní: teorie, ukázka a nácvik.
4. DEN VÝCVIKU – ROZVOJ KOUČE. Kompetence kouče – Reflexe práce kouče. Kompetence kouče EMCC. Akreditace kouče. – Psychologie myšlení. – Bezpečí v koučování. První hodiny s klientem, uzavírání kontrakt. – Nácviky.
SAMOSTANÁ PRÁCE PO DRUHÉM BLOKU VÝCVIKU: Individuální nácviky se spolužáky nebo vlastními klienty (8) – Zpracování reflexe.

III.BLOK

KOUČOVACÍ PRAXE

5. DEN VÝCVIKU – TECHNIKY PRÁCE S TÝMEM. Práce s náročným klientem. – Pozice vnímání – teorie a nácvik. – Trojstranný kontrakt. – Specifika koučovacího přístupu při práci s týmem.  
6. DEN VÝCVIKU – KOUČOVACÍ PRAXE.  Techniky pro individuální i skupinové koučování. – Disneyho model: teorie a nácviky. Trojúhelník pracovní výkonnosti: teorie, ukázka a nácviky. Velké nácviky ve trojicích.
SAMOSTANÁ PRÁCE PO TŘETÍM BLOKU VÝCVIKU: Individuální nácviky se spolužáky nebo vlastními klienty (8) – Zpracování reflexe. Získání zpětné vazby od klientů.

IV.BLOK

KOUČOVACÍ BYZNYS

7. DEN VÝCVIKU – KOUČOVACÍ NÁCVIKY. Technika tří rádců: teorie, ukázka a nácvik. – Možnosti akreditace EMCC postup a akční plán. – Velké nácviky celého koučovacího procesu.
8. DEN VÝCVIKU – KOUČOVACÍ BYZNYS. Marketing a prezentace kouče. – Finanční gramotnost, cenotvorba a administrativa kouče. – Velké nácviky celého koučovacího procesu.
SAMOSTANÁ PRÁCE PO ČTVRTÉM BLOKU VÝCVIKU: Individuální nácviky s vlastními klienty (8) – Dvě reflexe: můj posun v koučování a statement kouče. Osobní Lean Canvas.

V.BLOK

OPAKOVÁNÍ, NÁCVIKY, ZKOUŠKY

9. DEN VÝCVIKU – OPAKOVÁNÍ A NÁCVIKY. Techniky pro sebekoučování. – SWOT analýza. – Nácvik sebekoučování. – Velké nácviky s hodnotitelem – příprava na zkoušku. – Písemný test.
10. DEN VÝCVIKU – ZKOUŠKY. Rezerva pro doplnění technik a informací. – Zkouška. – Předání certifikátů a osvědčení o rekvalifikaci. – Reflexe a uzavření výcviku.
SAMOSTANÁ PRÁCE PO PÁTÉM BLOKU VÝCVIKU: Rozvíjet své koučovací dovednosti každodenní praxí 🙂

Nejbližší rekvalifikační výcviky

X. Speciální prázdninový výcvik pro studenty

:
:
:

Kurz je plně obsazen .

11. Koučovací výcvik – podzim 2023 – sobota/neděle

:
:
:

Zbývá . volných míst

12. Koučovací výcvik – podzim 2023 – pátek/sobota

:
:
:

Zbývá . volných míst

Zkušenosti studentů našich výcviků a kurzů

Otázky a odpovědi

Do rekvalifikačního výcviku se můžete přihlásit prostřednictvím registračního formuláře na našich webových stránkách. Po jeho přijetí Vás budeme bezprostředně (nejdéle do 3 pracovních dnů) kontaktovat. Domluvíme se na způsobu platby a vystavíme Vám zálohový doklad. Tím Vám vzniká rezervace místa v kurzu. V případě, že nedojde k úhradě zálohy ve lhůtě uvedené v zálohovém daňovém dokladu, rezervace kurzu zaniká a Praktická psychologie jej nabídne dalším klientům. Místo ve výcviku má účastník garantováno po zaplacení zálohy ve výši alespoň 25% ceny kurzu.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) udělilo akreditaci vzdělávacímu programu Praktické psychologie pro pracovní činnost Kouč (v rozsahu 99 hodin teoretické výuky, z toho 71 hodin prezenční a 28 hodin distanční formou vzdělávání, a 51 hodin praktické výuky). Plné znění rozhodnutí o udělení akreditace najdete zde

Koučovací výcvik je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) jako kurz pro získání rekvalifikace k pracovní činnosti Kouč.

Pro rekvalifikaci a získání certifikace MŠMT je třeba splnit:
- věk 18 a více let
- ukončené minimálně středoškolské vzdělání s maturitou
- účast na kurzu musí být minimálně 80 %
- hodnocení úspěšnosti závěrečné písemné zkoušky: 85 %

- hodnocení úspěšnosti závěrečné praktické zkoušky: způsobilý

Při platbě za výcvik preferujeme z administrativních důvodů platbu celé částky, je ale možné ji rozdělit zaplacením zálohy (ve výši 25% ceny kurzu) před zahájením výcviku a doplacením zbytku částky po 1. výcvikovém bloku.

Účastníci, kteří výcvik platí ze svých soukromých peněz, si mohou vyjednat odlišné platební podmínky, zejména rozložení do více splátek. Záloha v minimální výši storno poplatku je povinná vždy.

Chcete dostat kurz jako dárek? Na celou cenu kurzu nebo její část pro Vás připravíme dárkový certifikát.

Účastník má také právo odstoupit od smlouvy o poskytování služeb bez uvedení důvodu. V takovém případě je však účastník povinen uhradit společnosti Praktická psychologie následující smluvní pokutu ve výši: (a) 50 % z ceny objednaného kurzu, pokud k odstoupení dojde nejpozději 14 dní před zahájením kurzu; (b) 100 % z ceny objednaného kurzu, pokud k odstoupení 4 a méně dní před termínem zahájení kurzu.

V současné době podporu při vyřizování formálních úředních náležitostí stran financování vzdělávání z prostředků EU (např. formou POVEZ II) neposkytujeme z kapacitních a organizačních důvodů.